Nordeacaust continues

On the 20th of April in our news we told how Nordea bank had informed Finnish Defence League by mail that the bank was going to terminate our bank account. You can read the news from this link. https://liittouma.fi/web/wordpress/2019/04/20/tilien-sulkeminen-alkoi-nyt-sulkee-nordea/
(link is in Finnish language, sorry…)

Chairman of Finnish Defence League asked reason for this closing of bank account by using Nordea´s message services. The bank replied that reason was this closing of the bank account was based on total judgment.
Chairman of Finnish Defence League approached board of Nordea by e-mail and they promised to get back to FDL next week. While the promised week was approaching to its end FDL requested a reply again because there was no answer according to promise to reply.

It was until 24th of May when Senior Legal Counsel of Nordea Bank, Mr. Niki J. Welling replied:
“Your bank account has been closed according to banking terms section 23: Both The bank and the customer is entitled to close the account within one (1) month of the notice of termination unless otherwise agreed. The account can be closed by both parties without any specific reason.

Bank must know its customers and their business according to the legislation of banking business. According to this legislation bank must possess efficient systems to control risks. Similar obligations are stated in other regulations concerning banking business.
Termination of your customer relation is based on total judgment and risk management reasons. Because reason for closing your bank account is based on risk management we can not give you more detailed information.

We apologize for any inconvenience caused by this.

Should you consider this closing of your bank account been unfounded, you may contact the Finnish Financial Ombudsman Bureau (www.fine.fi) who will give you free advises and guidance.

FINE provides the customers with advice in issues and problems related to insurance, banking and securities.

Sincerely,
Nordea Bank”

According to chairman of Finnish Defence League no identification has been requested by the Nordea Bank, consequently such information has not been provided by FDL.
Nordea bank is appealing to risk management when closing the account. There is no economical risk (small amounts of money in the account and no debt) so the risk must be concerning (losing) some anonymous other customer who has great economical importance to Nordea Bank.

If you consider customer´s risk while in relationship with Nordea Bank you might think that Nordea Bank could be blackmailed or pressed by some anti-Christian or anti-national lobbying group.
Thus relationship with Christian and national thinking customer might be considered unacceptable. This should not be considered as a reliable banking business.

You might wonder if Nordea Bank really knows their customers such as who may have business based on money laundering. This kind of allegations has been unfolded already but nothing has been commented.
Is it more profitable and less risky practising business with Nordea’s customers who have included ghost leaders and shell companies?
Read the news about Nordea Bank’s money laundering: https://yle.fi/uutiset/3-10672884
(link is only in Finnish language, sorry…)

Kansallismielisten Liittouma Ry (Nationalists Alliance) is now recommending everyone to close their Nordea Bank accounts and sign up for a customer relationship with such a bank who does not implement discrimination like Nordea Bank is doing.

The Chairman of Finnish Defence League will contact the Finnish Financial Ombudsman Bureau (www.fine.fi) as soon as possible in this matter.

This publication was made by Kansallismielisten Liitto Ry

Nordeacausti jatkuu…

Uutisoimme 20. huhtikuuta siitä, kuinka Nordea –pankki oli lähettänyt Finnish Defence League Ry:lle ilmoituksen, jossa he ilmoittivat irtisanovansa yhdistyksen pankkitilin.


Pääsette uutiseen tästä linkistä:
https://liittouma.fi/web/wordpress/2019/04/20/tilien-sulkeminen-alkoi-nyt-sulkee-nordea/

Finnish Defence League Ry:n puheenjohtaja Jukka Ketonen kysyi Nordean viestipalvelun kautta perusteluita tilisopimuksen irtisanomiselle, mutta sieltä kerrottiin vain päätöksen liittyvän kokonaisharkintaan.

Ketonen lähestyi sähköpostitse Nordean johtokuntaa ja sieltä luvattiin palata asiaan seuraavalla viikolla. Seuraava viikko lähestyi loppuaan, ja vastausta ei kuulunut ennen uutta sähköpostia. Vasta perjantaina 24.5 Nordea pankin Niki J. Welling (Senior Legal Counsel) lähetti Nordea pankin johtokunnan terveiset, jossa kerrottiin näin:


”Viite: Sähköpostinne 12.5.2019
TILISOPIMUKSEN IRTISANOMISELLE ON OLLUT PERUSTE

Tilisopimuksenne on irtisanottu tilisopimuksen kohdan 23 nojalla, jonka mukaan sekä pankilla, että tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei toisin ole sovittu. Tilisopimus on siis molemmin puolin irtisanottavissa myös ilman erityistä syytä.

Pankin on pakottavan luottolaitoksia koskevan lainsäädännön perusteella tunnettava asiakkaansa ja tämän liiketoiminta. Luottolaitoslain mukaan pankilla on myös oltava tehokkaat riskienhallintajärjestelmät (laki luottolaitostoiminnasta 610/2014; muutoksineen). Vastaavia velvoitteita on muussakin pankkeja koskevassa sääntelyssä ja viranomaisohjeissa.

Asiakassuhteenne irtisanominen on tehty kokonaisharkinnan ja riskienhallinnallisten syiden perusteella.

Koska kyse on riskienhallintaan liittyvistä syistä, emme valitettavasti voi perustella päätöstä tarkemmin.

Valitamme irtisanomisesta aiheutunutta haittaa.

Jos katsotte tilisopimuksen irtisanomisen olleen perusteeton voitte kääntyä FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) puoleen, joka antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Pankkilautakunta antavat ratkaisusuosituksia riita-asioihin.

Terveisin

NORDEA BANK OYJ”

Finnish Defence League Ry:ltä ei ole puheenjohtaja Ketosen mukaan heiltä ei ole koskaan kysytty minkäänlaista tuntemisen tietoa, joten sellaista ei ole Nordealle toimitettukaan.

Nordea vetoaa tässä riskienhallintaan, ja taloudellista riskiä ei voi olla (naurettavat summat, ei velkaa?), joten uhkana riskissä on muu asiakas, jolla on taloudellista merkitystä Nordean kokoiselle pankille.

Menee aika rankasti sellaiselle kentälle, että jokaisen suomalaisen ja muunkin Nordean asiakkaan kannattaa miettiä, MILLAISEN RISKIN asiakkuus NORDEAssa aiheuttaa asiakkaalle.
Eli Nordea on kiristettävissä jonkin joko antikristillisen tai anti-kansallisen lobbariryhmän toimesta. Ei kovin uskottavaa liikepankkitoimintaa.

Tunteekohan Nordea myös asiakkaansa ja heidän liiketoimintansa satojen miljoonien varoista, joita itä-mafia on pessyt heidän kauttaan? Julkihan on tullut vaikka mitä, mutta viittaavat kintaalla. Vai onko kyse siitä, että se ei ole niin justiinsa kun jää omaan lapaseen hyvä siivu?
Nordean rahanpesusta: https://yle.fi/uutiset/3-10672884

Kansallismielisten Liittouma kehottaakin kaikkia irtisanomaan mahdolliset kytköksensä Nordea pankkiin ja vaihtamaan johonkin vähemmän syrjivään pankkilaitokseen.
FDL:n puheenjohtaja Ketonen aikoo ottaa myös yhteyttä FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Pankkilautakuntaan mahdollisimman pian.

Julkaisun tehnyt Kansallismielisten Liittouma Ry