Tampereen kaupunki kieltää kansallismielisyyden ja tukee anarkismia

Suomalaisapu ry:n osallistuminen Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään evättiin vain viikkoa ennen tapahtumaa vedoten turvallisuusriskiin ja eettisiin periaatteisiin.

Tampereen Järjestöedustamo yhdessä Tarve ry:n kanssa järjesti 1.10. Tampere-talolla kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän. Järjestäjät ilmoittivat, että tarjoavat mahdollisuuden tamperelaisille yhdistyksille esitellä toimintaansa kansalaisille mukavan musiikin ja puheiden säestämänä. Järjestäjät haluavat kiinnittää huomion niihin mahdollisuuksiin ja ihmisiin, jotka tekevät Tampereesta paremman kaupungin meille kaikille: kansalaisaktiiveihin, yhdistyksiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin.

Suomalaisapu ry ilmoittautui ohjeiden mukaan 15.8. mennessä, maksoi osallistumismaksun ja aktiivit alkoivat valmistautua tapahtumaan tilaamalla mm. uusia esitteitä.

Vain viikkoa ennen tapahtumaa yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemi sai sähköpostiviestin, jossa kerrottiin, että Suomalaisapu ry:n osallistuminen on evätty, koska Tampereen kaupungin arvion mukaan yhdistyksen toiminta on kaupungin eettisten periaatteiden vastaista.

Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän verkkosivulla sanotaan ”Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelut ovat jatkuvia.  Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta.”

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven mukaan kieltämiskeskusteluun osallistuivat turvallisuusjohtaja, viestintäjohtaja ja hyvinvointipalveluiden johto eli Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari ja Johanna Loukaskorpi, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ihmiset, jotka vastasivat tilaisuuden järjestämisestä. “Yhdessä tehdyn kokonaisarvion perusteella linjattiin, että tämä osallistuminen tulisi perua. Kokonaisarvion perusteella arvioitiin, että se (yhdistys) ei täytä periaatteita syrjimättömyydestä. Yksi isoista perusteluista oli muiden järjestöjen turvallisuuden tunne. Eli sieltä koettiin, että Suomalaisavun mukanaolo heikentää niiden muiden tapahtumaan osallistuvien turvallisuutta ja silloin se on myös peruste kieltämiselle ja toinen on sitten ne valtuuston hyväksymät eettiset periaatteet, joita hallinnon tulee noudattaa. Ilmeisesti Suomalaisavussa on yhteyksiä niihin järjestöihin, jotka ovat kertoneet syrjivänsä joitakin ihmisryhmiä.”

Sen sijaan Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään oli saanut esittelypaikan Tampereen anarkistiliitto, joka on oman fb-sivunsa mukaan anarkistisen Alusta-liiton paikallisryhmä, joka on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2015. Perustamiskokouksen kutsu julkaistiin Takku.netissä, jossa on tavallisesti julkaistu monien ilkivaltaa ja järjestyshäiriöitä aiheuttaneiden tapahtumien kutsutkin. Takku.net on myös ylpeästi toiminut alustana lukuisista tuhopoltoista vastuullisille rikollisille.

Anarkistiliitto kertoo ratkaisunsa ongelmiin olevan vallankumous. Anarkistiliiton julkisen periaateohjelman mukaan suoraa toimintaa voivat olla lakot, valtaukset ja sabotaasi. Toiminta voi olla laillista tai laitonta. “Lakien noudattaminen ei ole meille itseisarvo”, ohjelmassa sanotaan. Lisäksi ohjelman mukaan anarkistiliitto vastustaa mm. poliisia ja armeijaa ja kannattaa valtion purkamista.

Myös valemedia Rotvalli.ninja on Anarkistiliiton ylläpitämä verkkosivusto.

Apulaispormestari Loukaskorpi on ollut mukana ryhmässä joka on päättänyt evätä Suomalaisavun osallistumisen, mutta ei osaa sanoa onko anarkistiliitto paikalla vai ei.

Tällaista toimintaako siis saa esitellä kansalaisvaikuttamisen juhlapäivänä Tampere-talossa, apulaispormestari Loukaskorpi?

-Jos minulta kysytään niin samoilla perusteilla pitäisi myös heidät evätä. Siitä on keskusteltu myös.

Saako anarkistiliitto siis olla esittelemässä toimintaansa vai ei?


-En osaa sanoa, ymmärsin että he eivät ole siellä. Koska heillä on sellaista laitonta toimintaa, joka ei ole myöskään näiden eettisten periaatteiden mukaista.

Suomalaisapu ry kävi tutustumassa Kansalaisvaikuttamisen juhlaan paikan päällä. Seurue vietti Tampere-talossa aikaa yhdessä sellaisten yhdistysten kanssa, joilla oli esittelypaikka, eikä heikentänyt mitenkään heidän turvallisuuttaan.

Ilmeisesti apulaispormestari Loukaskorpi oli ymmärtänyt väärin, koska Tampereen anarkistiliitolla oli oma esittelypaikkansa tapahtumassa.

Suomalaisapu kertoo nettisivuillaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta:

”Suomalaisapu on kansallismielinen ruohonjuuritason aloite. Suomalaisapu merkitsee puolueista ja suurista hyväntekeväisyysjärjestöistä riippumatonta avustustoimintaa, jota tehdään isänmaalliselta arvopohjalta.

Suomalaisapu syntyi vastauksena yhteiskuntamme alennustilalle, jonka oireet heijastuvat kaikkialle, esimerkiksi rikos- ja työttömyystilastoihin, epäoikeudenmukaiseen ruoan hintaan, huumekulttuurin yleistymiseen sekä ympäristön ja eläinten kaltoinkohteluun. Suomi voi huonosti ja se tarvitsee apua. Koska valtiojohto on vain pahentanut Suomen ahdinkoa, on kansalaisten järjestäydyttävä uudella tavalla suojelemaan yhteiskuntaansa ja auttamaan toinen toistaan.”

Suomalaisapua voi tukea ostamalla tukituotteita heidän nettikaupasta tai lahjoittamalla heille tavaraa. Lisätietoja saa yhdistyksen kotisivuilta: suomalaisapu.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *