Verovaroin toimiva Imetyksen tuki ry kannustaa miehiä imettämään

Verovaroin toimiva Imetyksen tuki ry on perustettu tarjoamaan vertaistukea imettäville äideille ja edistämään imetysmyönteisyyttä yhteiskunnassa. Yhdistys tekee tiiviisti yhteistyötä neuvoloiden, synnytyssairaaloiden ja muiden imetykseen liittyvien terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen verkkosivuilta löytyvässä sateenkaarioppaassa kerrotaan, että myös transsukupuolisten imetyksen edistäminen on heille sydämen asia. Käytännössä imetys tapahtuu hormonilääkityksen avulla, jolla käynnistetään maidoneritys. Vauvan toimiessa luontaisien vaistojensa varassa hän kuitenkin saattaa kieltäytyä imemästä miehen rintaa. Ratkaisuksi Imetyksen tuki ry tarjoaa vauvan nälässä pitämistä, kunnes hänen on pakko toimia luonnonvastaisesti ja aloittaa miehen rinnan imeminen.

Pidämme yhdistyksen toimintaa tältä osin erittäin moraalittomana. Vauva toimii ensimmäiset elinkuukautensa täysin luontaisten vaistojen varassa, ennen kuin hän oppii sisäistämään ihmisen kehittämiä toimintamalleja. Yhdistykseltä on erittäin moraalitonta lähteä vaarantamaan vauvojen terveyttä tukemalla jo ennestään mielenterveysongelmaisten transvanhempien pyrkimyksiä muokata luonnonlakeja.

Lisätietoja:

https://www.gayswithkids.com

Kansallismielisten liittouman Tammisunnuntain aattopäivä

Kansallismielisten liittouma järjesti Tammisunnuntain aattopäivän tilaisuuden lauantaina 25.1.2020 Kärkölässä Tankkibaarissa. Paikalla oli muutama kymmenen aktivistia eri järjestöistä sekä muita kansallismielisiä yksityishenkilöitä. Järjestäjän puolesta tilaisuuden avasi varapuheenjohtaja Terhi Kiemunki, joka puhui muun muassa yhteistyön merkityksestä.

“Enemmän kuin paikalla olevan väen määrästä, olen iloinen siitä, että läsnäolijat edustavat useita nationalistisia kansanliikkeitä tai järjestöjä. Ei ole tärkeää, onko järjestöillä tai niihin kuuluvilla ihmisillä pieniä ideologisia tai poliittisia eroja — näinä aikoina pidän tärkeämpänä, että teemme yhteistyötä ja meillä on keskinäinen luottamus sellaisten kanssa jotka “ampuvat” tarvittaessa samaan suuntaan. — Että me emme kaivaudu omiin poteroihimme kyräilemään tahoillemme. Että me tunnistamme ja tunnustamme yhteisen vastustajan ja olemme valmiit seisomaan yhteisessä rintamassa toisiamme tukien. Että me emme nöyrry irtisanoutumaan ja omaa kilpeämme kiillottamaan vastustajamme käsikassaroiden edessä. Sellaisia ovat esimerkiksi media, viranomaisjohto ja poliittinen kenttä vasemmalta oikealle. Tosin ei ole olemassa enää poliittista jakoa oikealle ja vasemmalle. On vain eliitti ja kansa, ja meidän tehtävämme on saada kansa heräämään.”

Kansallismielisten liittouman puheenjohtaja Tero Ala-Tuuhonen jatkoi samalla teemalla josta jatkettiin muiden järjestöjen puheisiin ja yleiseen keskusteluun. Talon puolesta saimme esittelyn Tankkibaarin historiasta ja sen tärkeästä roolista koko kylän olohuoneena. Kehittyvä Kärkölä ry on palkinnut Tankkibaarin kunniakirjalla joka on myönnetty “esimerkillisestä työstä Kärkölän ja kärköläläisten hyväksi. Tankkibaarista on luoto uniikki ravintola ja olohuone, joka lisää yhteenkuuluvuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä.”

Söimme runsaan ja maittavan lounaan ja kävimme leppoisissa tunnelmissa mielenkiintoisia juttuhetkiä.

Kansallismielisten liittouma kiittää kaikkia läsnäolijoita ja erityisesti Tankkibaaria hyvästä palvelusta!

Ei terroristeja Suomeen

Suomen ministerit ja valtamedia ovat kilvan perustelleet ihmisoikeuksilla ja lapsen oikeuksilla jihadistien tuomista Suomeen al-Holin Isis-leiriltä. He ovat pyrkineet luomaan mielikuvaa suomalaisäideistä ja pienistä lapsista, jotka kärsivät Syyriassa. Ministerit ja valtamedia ovat ”unohtaneet” kertoa muutamia asioita.

Kyse ei ole etnisesti suomalaisista naisista ja lapsista. Lähes kaikki äidit ovat kaksoiskansalaisia, somaleita tai arabeja, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. He kaikki ovat lähteneet terroristijärjestö Isisin leirille omasta halustaan. Heistä yksikään ei ole ilmoittanut halustaan luopua radikaalista islamista, vaan todennäköisintä on, että he jatkaisivat Suomessa terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin.


Naiset ovat osallistuneet Isis-järjestössä pääosin erityyppiseen tukitoimintaan, esimerkiksi värväykseen, propagandan tuottamiseen, rahoitukseen ja muihin tukitehtäviin ja mahdollisesti myös aseelliseen toimintaan. Naisilla on ollut keskeinen rooli jesidivähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa.


Lasten aivopesu ja kasvatus jihadismiin jatkuisi Suomessa kuten on toimittu Isis-leirilläkin. Näistä kasvatustavoista on uutisoitu muualla maailmassa ja saatavilla on useita videoita joissa mm. lapsia opetetaan leikkaamaan päitä irti nukkejen avulla. Media on luonut mielikuvan pienistä ja avuttomista lapsista. Suuri osa heistä on kuitenkin jo teini-ikäisiä ja koulutettu väkivallantekoihin.


Media vaikenee myös suomalaisen sosiaaliturvan käytöstä terroristisiin tarkoituksiin. Isisin palvelukseen lähteneet naiset ja heidän lapsensa nostavat kaiken aikaa sosiaaliturvaa joka Suomen kansalaisille kuuluu, vaikka he eivät oleskele Suomessa.
Leirillä syntyneiden lasten isät eivät todennäköisesti ole suomalaisia, joten siellä syntynyt lapsikaan ei ole Suomen kansalainen. Äideillä on myös toinen kotimaa, johon halutessaan voi palata. Tosin esimerkiksi Somaliassa ei makseta heidän elämistään.

Suomalaisten turvallisuus on Suomen valtiovallan vastuulla

Yhteiskunnan ja sen kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on keskeinen osa valtiovaltamme tehtävien ydintä. Suomi on itsenäinen suvereeni valtio, jonka hallitus päättää sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Terroristijärjestö Isiksen palveluksessa olevien naisten ja heidän opettamiensa lasten tuominen Suomeen on todellinen turvallisuusuhka josta mm. Supo on tiedottanut ja informoinut myös valtiojohtoa ja muita viranomaisia.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että terroristiseen toimintaan osallistuneiden henkilöiden pääsy Suomeen estetään, terrorismia tukevat henkilöt karkotetaan Suomesta ja heidän Suomen kansalaisuutensa sekä kaksoiskansalaisuutensa poistetaan. Suomen on annettava viesti, että jakamattomat ihmisoikeudet eivät anna turvasatamaa sellaisille henkilöille tai heidän lapsilleen, jotka tietoisesti ja fanaattisesti pyrkivät toiminnallaan aiheuttamaan kärsimystä, vahinkoa, tuskaa ja kuolemaa.
Pelkkä epäily osallistumisesta terroristiseen toimintaan tai sen tukemiseen, tulee johtaa välittömään sosiaalitukien maksamisen lopettamiseen ja henkilön vangitsemiseen tutkinnan ajaksi. Terroristisen verkoston syntyminen Suomeen on estettävä.


Sen lisäksi Suomessa on ryhdyttävä rajavalvontaan, joka estää radikaalin islamismin palvelijoiden pääsyn Suomeen, koska heidän tehtävänsä on jatkaa Suomessa terroristista toimintaa verkostoitumalla ja integroitumalla, sekä värväämällä lisää väkeä. Terroristiryhmien aktiivisilta toimialueilta Suomeen saapuvia ihmisiä ei saa päästä maassa liikkumaan, ennen kuin heidän yhteiskunnallinen vakaumuksensa on selvitetty perusteellisesti.


Terroristiseen toimintaan osallistuvien ja terrorismia tukevien henkilöiden lapset ovat yhtä suuri uhka nyt ja tulevaisuudessa, kuin heidän vanhempansa. Maahan pääsyn estäminen terroristisin perustein pitää koskea kaikkia ihmisiä ikään, sukupuoleen tai terveyteen katsomatta.

Terroristisiksi järjestöiksi lasketaan YK:n, EU:n ja Suojelupoliisin terroristijärjestöiksi luokittelemat organisaatiot.

Kansallismielisten liittouma ry

ALLEKIRJOITA ADRESSI!

(huom! muista käydä vahvistamassa allekirjoituksesi ilmoittamastasi s-postista)

Olipa kerran valtuuston pikkujoulut Tampereella

Vihreä kansanedustajatyttönen joka tunnetaan jo melkein ammattipöyristyjänä, twiittasi viime perjantaina Tampereen kaupungin verovaroin kustannetusta vuosittaisesta pikkujoulujuhlasta. Koko valtakunnan media oli välittömästi mukana pöyristymässä, kuten myös muut läsnäolleet valtuutetut. Miksikö?

Iiris Suomelan twiitissä on totta vain ensimmäinen lause, joka menee näin: “Olen Tampereen valtuuston pikkujouluissa.” Miten twiitti jatkuu? “Niin on myös väkivallan tähden kielletyn…” (ei ole kielletty väkivallan takia vaan “hyvän tavan vastaisena”, mitä ikinä se tarkoittaakaan) “…Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtaja…” (sellaista järjestöä ei ole Suomessa olemassa) “…joka on täällä PS:n valtuutettujen seurana.” (ei ole vaan oli minun avecina). Pöytäseurueessa muut eivät häntä tunteneet ja pöydässä oli muitakin kuin PS:n valtuutettuja.

Seuraavaksi Iiris jakaa twitterissä kuvan, jossa olevilta henkilöiltä hän ei ole kysynyt lupaa sen julkaisemiseen. Sen on ensin jakanut uuskommunisti Dmitry Gurbanov joka ei (tietääkseni) ole ollut juhlissa, joten jonkun (jolla on ilmeisesti läheiset suhteet tähän uuskommunistiin) on täytynyt lähettää se hänelle. Tällaisen kuvan jakaminen kutsuvierastilaisuudesta on laitonta. Tiettävästi sen julkaisemisesta on tekeillä rikosilmoituksia.

Iiris jakaa vielä tämän jälkeen twiitin joka täyttää selkeästi rikoksen tunnusmerkit. Siinä hän väittää että Antti Niemi olisi lähettänyt joillekin valtuutetuille tappouhkauksia. Twiitistä ei selviä keiden hän väittää sellaisia saaneen tai onko joku väittänyt hänelle saaneensa Antilta sellaisia. Väite ei pidä paikkaansa. Tämä on törkeä vale, ja olen monen muun muassa kehottanut Anttia tekemään tästä rikosilmoituksen.

Tämä koko causti kertoo ihmisille millaista porukkaa tätä maata ja kaupunkia on johtamassa. Että oikein kaupunginhallituksessa on käyty vakava keskustelu siitä, että vallitsevan konseksuksen kanssa eri tavalla ajatteleva ihminen on tullut heidän tietämättään heidän reviirilleen. Jumalauta, he ovat tyhjentäneet rakkonsa ja suolensa merkitäkseen tämän kuplan olevan heidän omaa aluettaan joka on nyt saastutettu ja sama ihminen on pilannut heidän juhlansa ja ehkä koko elämänsä tulemalla väärien ajatustensa kanssa heidän juhliinsa!

Iiris satuilee Iltalehdelle, miten hän ja jotkut muut ovat tunteneet olonsa turvattomaksi. Miksi? Koska paikalla on ollut ihminen joka on itse rauhallisuus, hyväkäytöksinen ja asiallinen, eikä ole millään toisella tavalla käyttäytynyt juhlissakaan. Mutta joka ei hyväksy vallitsevaa maan tilannetta, valehtelevaa valtaeliittiä ja kansanpetturuutta ja uskaltaa sanoa sen ääneen. Media, poliitikot ja poliittinen poliisi puhuvat väkivaltaisesta äärioikeistosta eikä todellisuudessa pysty juurikaan nimeämään sellaisia väkivaltarikoksia. Niitä ei ole myöskään Antti Niemen historiassa. Ei ainuttakaan väkivaltarikosta eikä mitään muutakaan rikosta.

Samaan aikaan Iiris tovereineen halajaa maahamme Isis-sotilaita ja terroristeja vedoten ihmisoikeuksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Samaan aikaan vallassa oleva punavihreä eliitti jättää suomalaiset ihmiset vauvasta vanhuksiin oman onnensa nojaan säästämällä heidän hyvinvoinnistaan ilmastohuijauksen ja monikulttuurisen Suomen nimissä. Minä sanon että hyi helvetti sentään.

Minun potkimistani voitte jatkaa niin kauan kuin haluatte, sillä ei ole enää mitään vaikutusta. Olen valmis seisomaan todellisten syrjittyjen ja solvattujen rinnalla ja puolustamaan heidän ihmisoikeuksiaan niin kauan kuin henki pihisee. Erottamalla, kieltämällä ja tuomitsemalla ette tule saamaan haluamaanne.

Terhi Kiemunki

Vihapuhe, suomalaisuus ja kansallismielisyys – mitä ne ovat?

Koska Suomen oikeuslaitos tai valtiovalta ei ole pystynyt selkeästi määrittelemään mitä on vihapuhe, Kansallismielisten liittouma on päättänyt kysyä sitä suomalaisilta. Samalla kun muodostamme Suomen kansan enemmistön määritelmän vihapuheesta, saamme vastauksia myös kysymyksiin “Kuka on suomalainen?” ja “Mitä on kansallismielisyys?”

Nämä kaikki ovat hieman kiisteltyjä ja ehkä väärinymmärrettyjäkin asioita. Vihapuhe näyttäisi Suomen syyttäjänviraston mukaan olevan vain joihinkin kansanryhmiin tai uskontoon kohdistuvaa kritiikkiä. Suomalaisuudesta ollaan montaa mieltä, ja ainakin valtamediassa kansallismieliset pääsääntöisesti tituleerataan “äärioikeistoksi” tai “natseiksi”.

Kansallismielisten liittouma jalkautuu kautta maan toteuttamaan laajaa gallupkyselyä, jonka tuloksena saamme vastauksen noihin kolmeen kysymykseen Suomen kansalta. Jos haluat olla mukana projektissa, ota yhteyttä. Osallistuminen kyselyyn ei sido mihinkään.

Tampereen kaupunki kieltää kansallismielisyyden ja tukee anarkismia

Suomalaisapu ry:n osallistuminen Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään evättiin vain viikkoa ennen tapahtumaa vedoten turvallisuusriskiin ja eettisiin periaatteisiin.

Tampereen Järjestöedustamo yhdessä Tarve ry:n kanssa järjesti 1.10. Tampere-talolla kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän. Järjestäjät ilmoittivat, että tarjoavat mahdollisuuden tamperelaisille yhdistyksille esitellä toimintaansa kansalaisille mukavan musiikin ja puheiden säestämänä. Järjestäjät haluavat kiinnittää huomion niihin mahdollisuuksiin ja ihmisiin, jotka tekevät Tampereesta paremman kaupungin meille kaikille: kansalaisaktiiveihin, yhdistyksiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin.

Suomalaisapu ry ilmoittautui ohjeiden mukaan 15.8. mennessä, maksoi osallistumismaksun ja aktiivit alkoivat valmistautua tapahtumaan tilaamalla mm. uusia esitteitä.

Vain viikkoa ennen tapahtumaa yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemi sai sähköpostiviestin, jossa kerrottiin, että Suomalaisapu ry:n osallistuminen on evätty, koska Tampereen kaupungin arvion mukaan yhdistyksen toiminta on kaupungin eettisten periaatteiden vastaista.

Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivän verkkosivulla sanotaan ”Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelut ovat jatkuvia.  Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta.”

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven mukaan kieltämiskeskusteluun osallistuivat turvallisuusjohtaja, viestintäjohtaja ja hyvinvointipalveluiden johto eli Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari ja Johanna Loukaskorpi, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ihmiset, jotka vastasivat tilaisuuden järjestämisestä. “Yhdessä tehdyn kokonaisarvion perusteella linjattiin, että tämä osallistuminen tulisi perua. Kokonaisarvion perusteella arvioitiin, että se (yhdistys) ei täytä periaatteita syrjimättömyydestä. Yksi isoista perusteluista oli muiden järjestöjen turvallisuuden tunne. Eli sieltä koettiin, että Suomalaisavun mukanaolo heikentää niiden muiden tapahtumaan osallistuvien turvallisuutta ja silloin se on myös peruste kieltämiselle ja toinen on sitten ne valtuuston hyväksymät eettiset periaatteet, joita hallinnon tulee noudattaa. Ilmeisesti Suomalaisavussa on yhteyksiä niihin järjestöihin, jotka ovat kertoneet syrjivänsä joitakin ihmisryhmiä.”

Sen sijaan Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään oli saanut esittelypaikan Tampereen anarkistiliitto, joka on oman fb-sivunsa mukaan anarkistisen Alusta-liiton paikallisryhmä, joka on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2015. Perustamiskokouksen kutsu julkaistiin Takku.netissä, jossa on tavallisesti julkaistu monien ilkivaltaa ja järjestyshäiriöitä aiheuttaneiden tapahtumien kutsutkin. Takku.net on myös ylpeästi toiminut alustana lukuisista tuhopoltoista vastuullisille rikollisille.

Anarkistiliitto kertoo ratkaisunsa ongelmiin olevan vallankumous. Anarkistiliiton julkisen periaateohjelman mukaan suoraa toimintaa voivat olla lakot, valtaukset ja sabotaasi. Toiminta voi olla laillista tai laitonta. “Lakien noudattaminen ei ole meille itseisarvo”, ohjelmassa sanotaan. Lisäksi ohjelman mukaan anarkistiliitto vastustaa mm. poliisia ja armeijaa ja kannattaa valtion purkamista.

Myös valemedia Rotvalli.ninja on Anarkistiliiton ylläpitämä verkkosivusto.

Apulaispormestari Loukaskorpi on ollut mukana ryhmässä joka on päättänyt evätä Suomalaisavun osallistumisen, mutta ei osaa sanoa onko anarkistiliitto paikalla vai ei.

Tällaista toimintaako siis saa esitellä kansalaisvaikuttamisen juhlapäivänä Tampere-talossa, apulaispormestari Loukaskorpi?

-Jos minulta kysytään niin samoilla perusteilla pitäisi myös heidät evätä. Siitä on keskusteltu myös.

Saako anarkistiliitto siis olla esittelemässä toimintaansa vai ei?


-En osaa sanoa, ymmärsin että he eivät ole siellä. Koska heillä on sellaista laitonta toimintaa, joka ei ole myöskään näiden eettisten periaatteiden mukaista.

Suomalaisapu ry kävi tutustumassa Kansalaisvaikuttamisen juhlaan paikan päällä. Seurue vietti Tampere-talossa aikaa yhdessä sellaisten yhdistysten kanssa, joilla oli esittelypaikka, eikä heikentänyt mitenkään heidän turvallisuuttaan.

Ilmeisesti apulaispormestari Loukaskorpi oli ymmärtänyt väärin, koska Tampereen anarkistiliitolla oli oma esittelypaikkansa tapahtumassa.

Suomalaisapu kertoo nettisivuillaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta:

”Suomalaisapu on kansallismielinen ruohonjuuritason aloite. Suomalaisapu merkitsee puolueista ja suurista hyväntekeväisyysjärjestöistä riippumatonta avustustoimintaa, jota tehdään isänmaalliselta arvopohjalta.

Suomalaisapu syntyi vastauksena yhteiskuntamme alennustilalle, jonka oireet heijastuvat kaikkialle, esimerkiksi rikos- ja työttömyystilastoihin, epäoikeudenmukaiseen ruoan hintaan, huumekulttuurin yleistymiseen sekä ympäristön ja eläinten kaltoinkohteluun. Suomi voi huonosti ja se tarvitsee apua. Koska valtiojohto on vain pahentanut Suomen ahdinkoa, on kansalaisten järjestäydyttävä uudella tavalla suojelemaan yhteiskuntaansa ja auttamaan toinen toistaan.”

Suomalaisapua voi tukea ostamalla tukituotteita heidän nettikaupasta tai lahjoittamalla heille tavaraa. Lisätietoja saa yhdistyksen kotisivuilta: suomalaisapu.fi

Vaikka aika unohtaisi, me emme unohda

” Turvallisuus on ollut yhteiskuntamme arvokkaimpia piirteitä. Nyt elämme äärimmäisen liennytyksen ja hyväuskoisuuden aikaa. Uhrit maksoivat siitä kovimman hinnan. Muistakaamme heitä, kun kukat lipuvat pitkin Aurajoen pintaa.” -Vilhelm Junnila.

Tasan kaksi vuotta sitten Saksasta Suomeen tullut marokkolainen turvapaikanhakija murhasi jumalansa nimissä kaksi naista ja haavoitti useita muita ihmisiä. Isku oli ensimmäinen jihadistisessa tarkoituksessa tehty islamilainen terroriteko Suomessa.

Käräjäoikeus tuomitsi Abderrahman Bouananen noin vuosi sitten kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Kansallismielisten Liittouma järjesti 188-kukkavirta -muistotilaisuuden terrori-iskun uhrien muiston kunnioittamiseksi kuten viime vuonnakin. 

Terrori-iskun vuosipäivänä taivas vuodatti kyyneleitä Aurajoen virtaan, Turun kaupunki ei halua muistaa

Turun kaupunki ei edelleenkään halunnut noteerata vuosipäivää mitenkään. Sen sijaan äärivasemmisto kokoontui Turkuun vastustamaan äänekkäällä karnevaalilla muistokulkuetta, mutta ei tarkoituksensa mukaisesti onnistunut häiritsemään rauhallisesti sujunutta tilaisuutta.

Aurajoen rannassa vietettiin hiljainen hetki, jonka jälkeen kansanedustaja Vilhelm Junnila piti muistopuheen, jossa hän vetosi Turun kaupunkiin, että se toimii sillanrakentajana ja kunnioittaa terrori-iskun uhreja valaisemalla kirjastosillan Suomen lipun väreillä jokaisena tulevana elokuun kahdeksantenatoista päivänä.

Vaikka aika unohtaisi uhrit, me emme unohda. Näihin sanoihin päättyi Junnilan puhe.

Sateisesta säästä huolimatta paikalla oli satoja ihmisiä, joita yhdisti huoli siitä, että Suomessa melko uusia turvallisuusuhkia ei tunnusteta, eikä niistä saisi puhua. Monet osallistujista kiittelivät hyvin järjestetystä tapahtumasta, joka sujui sen luonteeseen sopivalla arvokkuudella. Tapahtuma järjestetään jälleen vuoden päästä.

Kulkue lähti poliisisaattueessa Vähätorilta
Kansallismielisten liittouma ei antanut äärivasemmiston häiriköinnille tilaa, vaan varasi käyttöönsä myös Aurajoen toisen rannan.
Kansanedustaja Vilhelm Junnila piti koskettavan muistopuheen.
Kansallismielisten liittouman seppeleen lasku
Paikalla oli kaikenikäisiä ihmisiä laskemassa kukkansa ja kunnioittamassa uhrien muistoa.

Kansallismielinen kesäleiri vietettiin suomalaisessa kulttuurimaisemassa aurinkoisessa suvisäässä

7.-9.6.2019 pidetyn kesäleirin toiminnallinen päivä oli lauantaina 8.6. Ohjelmaan kuului pari ajankohtaista luentoa. “Mitä yksi ihminen voi tehdä” ja “Somekuplasta kadulle ja tosielämän yhteisöihin – nettisensuurin vaikutukset kansallismieliseen toimintaan” pureutuivat molemmat juuri niihin ongelmiin ja mahdollisuuksiin joita kansallismielisellä kentällä kohdataan jatkuvasti nykypäivinä. Keskustelu virisi toteuttamiskelpoisia ideoita jotka johtavat tulevaisuudessa tuumasta toimeen.

Ruokailun jälkeen ohjelma jatkui kilpailuina joissa haastettiin älyä, tarkkuutta ja joukkovoimaa. Osallistujat jaettiin joukkueisiin, joissa jokaisen taidoilla oli paikkansa.

Tietovisan kinkkisissä kysymyksissä joukkueet olivat tasaväkisiä. Visan lopuksi käytiin “hallitusneuvottelut”, jossa joukkueiden tehtävänä oli valita Suomelle paras hallitus seuraavalle kaudelle. Voittajajoukkueen pääministeriksi oli asetettu tamperelainen kulttuurihistorioitsija Seppo Lehto. Muita mainittavia valintoja olivat maa- ja metsätalousministeri Pentti Linkola, sekä kulttuuriministeri Tero Vaara. Sisäministerin salkunhaltija Jussi Halla-aholla on nyt haasteellinen näytön paikka, miten saada Suomi takaisin? Toiseksi jäänyt joukkue sai bonuspisteitä pääministerivalinnasta joka oli yllättäen sama kuin voittajajoukkueella. Seppo Lehdolla oli siis vahva tuki valtion päämieheksi. Bonuksia tuli myös työministerin pestistä, johon oli valittu oululainen toimittaja ja tekstittäjä Junes Lokka, joka jäi valitettavasti puuttumaan voittaneesta hallituksesta.

Turnaus jatkui ammuntakilpailulla, jossa välineinä olivat ensin ilmakivääri ja toiseksi pitkäjousi. Kolmantena tarkkuuskilpana oli vielä puukonheitto. Todettiin, että mukana oli taitavia ampujia ja aloittelijatkin onnistuivat hyvin.

Viimeisin laji kisassa oli joukkueiden voimamittelö, eli perinteinen köydenveto.

Hienon päivän päätteeksi nautittiin komeasta ukkosmyrskystä. Kuten suomalaiseen illanviettoon kuuluu, tehtiin syntiä laittamalla koivuhalkoa saunan pesään ja syömällä A-luokan lihaisaa grillimakkaraa.

On hienoa olla suomalainen, on hienoa olla kansallismielinen. On hienoa olla mukana tässä kasvavassa joukossa.

Nordeacaust continues

On the 20th of April in our news we told how Nordea bank had informed Finnish Defence League by mail that the bank was going to terminate our bank account. You can read the news from this link. https://liittouma.fi/web/wordpress/2019/04/20/tilien-sulkeminen-alkoi-nyt-sulkee-nordea/
(link is in Finnish language, sorry…)

Chairman of Finnish Defence League asked reason for this closing of bank account by using Nordea´s message services. The bank replied that reason was this closing of the bank account was based on total judgment.
Chairman of Finnish Defence League approached board of Nordea by e-mail and they promised to get back to FDL next week. While the promised week was approaching to its end FDL requested a reply again because there was no answer according to promise to reply.

It was until 24th of May when Senior Legal Counsel of Nordea Bank, Mr. Niki J. Welling replied:
“Your bank account has been closed according to banking terms section 23: Both The bank and the customer is entitled to close the account within one (1) month of the notice of termination unless otherwise agreed. The account can be closed by both parties without any specific reason.

Bank must know its customers and their business according to the legislation of banking business. According to this legislation bank must possess efficient systems to control risks. Similar obligations are stated in other regulations concerning banking business.
Termination of your customer relation is based on total judgment and risk management reasons. Because reason for closing your bank account is based on risk management we can not give you more detailed information.

We apologize for any inconvenience caused by this.

Should you consider this closing of your bank account been unfounded, you may contact the Finnish Financial Ombudsman Bureau (www.fine.fi) who will give you free advises and guidance.

FINE provides the customers with advice in issues and problems related to insurance, banking and securities.

Sincerely,
Nordea Bank”

According to chairman of Finnish Defence League no identification has been requested by the Nordea Bank, consequently such information has not been provided by FDL.
Nordea bank is appealing to risk management when closing the account. There is no economical risk (small amounts of money in the account and no debt) so the risk must be concerning (losing) some anonymous other customer who has great economical importance to Nordea Bank.

If you consider customer´s risk while in relationship with Nordea Bank you might think that Nordea Bank could be blackmailed or pressed by some anti-Christian or anti-national lobbying group.
Thus relationship with Christian and national thinking customer might be considered unacceptable. This should not be considered as a reliable banking business.

You might wonder if Nordea Bank really knows their customers such as who may have business based on money laundering. This kind of allegations has been unfolded already but nothing has been commented.
Is it more profitable and less risky practising business with Nordea’s customers who have included ghost leaders and shell companies?
Read the news about Nordea Bank’s money laundering: https://yle.fi/uutiset/3-10672884
(link is only in Finnish language, sorry…)

Kansallismielisten Liittouma Ry (Nationalists Alliance) is now recommending everyone to close their Nordea Bank accounts and sign up for a customer relationship with such a bank who does not implement discrimination like Nordea Bank is doing.

The Chairman of Finnish Defence League will contact the Finnish Financial Ombudsman Bureau (www.fine.fi) as soon as possible in this matter.

This publication was made by Kansallismielisten Liitto Ry

Nordeacausti jatkuu…

Uutisoimme 20. huhtikuuta siitä, kuinka Nordea –pankki oli lähettänyt Finnish Defence League Ry:lle ilmoituksen, jossa he ilmoittivat irtisanovansa yhdistyksen pankkitilin.


Pääsette uutiseen tästä linkistä:
https://liittouma.fi/web/wordpress/2019/04/20/tilien-sulkeminen-alkoi-nyt-sulkee-nordea/

Finnish Defence League Ry:n puheenjohtaja Jukka Ketonen kysyi Nordean viestipalvelun kautta perusteluita tilisopimuksen irtisanomiselle, mutta sieltä kerrottiin vain päätöksen liittyvän kokonaisharkintaan.

Ketonen lähestyi sähköpostitse Nordean johtokuntaa ja sieltä luvattiin palata asiaan seuraavalla viikolla. Seuraava viikko lähestyi loppuaan, ja vastausta ei kuulunut ennen uutta sähköpostia. Vasta perjantaina 24.5 Nordea pankin Niki J. Welling (Senior Legal Counsel) lähetti Nordea pankin johtokunnan terveiset, jossa kerrottiin näin:


”Viite: Sähköpostinne 12.5.2019
TILISOPIMUKSEN IRTISANOMISELLE ON OLLUT PERUSTE

Tilisopimuksenne on irtisanottu tilisopimuksen kohdan 23 nojalla, jonka mukaan sekä pankilla, että tilinomistajalla on oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei toisin ole sovittu. Tilisopimus on siis molemmin puolin irtisanottavissa myös ilman erityistä syytä.

Pankin on pakottavan luottolaitoksia koskevan lainsäädännön perusteella tunnettava asiakkaansa ja tämän liiketoiminta. Luottolaitoslain mukaan pankilla on myös oltava tehokkaat riskienhallintajärjestelmät (laki luottolaitostoiminnasta 610/2014; muutoksineen). Vastaavia velvoitteita on muussakin pankkeja koskevassa sääntelyssä ja viranomaisohjeissa.

Asiakassuhteenne irtisanominen on tehty kokonaisharkinnan ja riskienhallinnallisten syiden perusteella.

Koska kyse on riskienhallintaan liittyvistä syistä, emme valitettavasti voi perustella päätöstä tarkemmin.

Valitamme irtisanomisesta aiheutunutta haittaa.

Jos katsotte tilisopimuksen irtisanomisen olleen perusteeton voitte kääntyä FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) puoleen, joka antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Pankkilautakunta antavat ratkaisusuosituksia riita-asioihin.

Terveisin

NORDEA BANK OYJ”

Finnish Defence League Ry:ltä ei ole puheenjohtaja Ketosen mukaan heiltä ei ole koskaan kysytty minkäänlaista tuntemisen tietoa, joten sellaista ei ole Nordealle toimitettukaan.

Nordea vetoaa tässä riskienhallintaan, ja taloudellista riskiä ei voi olla (naurettavat summat, ei velkaa?), joten uhkana riskissä on muu asiakas, jolla on taloudellista merkitystä Nordean kokoiselle pankille.

Menee aika rankasti sellaiselle kentälle, että jokaisen suomalaisen ja muunkin Nordean asiakkaan kannattaa miettiä, MILLAISEN RISKIN asiakkuus NORDEAssa aiheuttaa asiakkaalle.
Eli Nordea on kiristettävissä jonkin joko antikristillisen tai anti-kansallisen lobbariryhmän toimesta. Ei kovin uskottavaa liikepankkitoimintaa.

Tunteekohan Nordea myös asiakkaansa ja heidän liiketoimintansa satojen miljoonien varoista, joita itä-mafia on pessyt heidän kauttaan? Julkihan on tullut vaikka mitä, mutta viittaavat kintaalla. Vai onko kyse siitä, että se ei ole niin justiinsa kun jää omaan lapaseen hyvä siivu?
Nordean rahanpesusta: https://yle.fi/uutiset/3-10672884

Kansallismielisten Liittouma kehottaakin kaikkia irtisanomaan mahdolliset kytköksensä Nordea pankkiin ja vaihtamaan johonkin vähemmän syrjivään pankkilaitokseen.
FDL:n puheenjohtaja Ketonen aikoo ottaa myös yhteyttä FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Pankkilautakuntaan mahdollisimman pian.

Julkaisun tehnyt Kansallismielisten Liittouma Ry