Kiistelty aselaki läpi, katso muutokset

Suomessa jo pitkään vellonut aselaki meni läpi 19.3.2019. Uudistus on herättänyt paljon keskustelua aseomistajien kyykyttämisestä.

Mitä aselaki sitten muuttaa?

Suurimmat muutokset koskevat aseiden omistamisen ilmoittamista. Ilmoitusta odotetaan vielä tälle vuodelle aseharrastajilta ja asekerääjiltä. Ilmoituksen piiriin on sidottu nimittäin myös aseiden osat ja tehokkaat ilma-aseet. Toinen isompi muutos koskee itselataavia aseita, jotka siirtyvät kiellettyyn A-luokkaan. Joitain poikkeuslupia voidaan myöntää itselataaville aseille, mutta lupaa joutuu anomaan erikseen ja lupia myönnetään lähinnä reserviläis- ja ampumaurheilujärjestöille.

Mikä aselailla ajetaan?

Aselakimuutosta on ajettu pohjaten EU aselakidirektiiviin. Suomessa lakia tiukennettiin yli suosituksen. Direktiivi on tehty suojelemaan EU maita terroristi-iskuilta, jotka ovat lisääntyneet EU alueella. Suomessa aselakia puoluetasolla kannattivat kaikki muut puolueet, paitsi Perussuomalaiset. Lainmuutoksen vuodelta 2018 ovat allekirjoittaneet presidentti Sauli Niinistö ja sisäministeri Kai Mykkänen. Aselakimuutoksen hallitusesityksen vuodelta 2018 allekirjoittivat silloinen pääministeri Juha Sipilä ja sisäministeri Kai Mykkänen.

Tietoiskuna tietämättömille, mihin jäsenmaiden lakeihin EU:lla on etuoikeus?

EUROOPAN UNIONIN TOIMIVALTA luokitellaan kolmeen pääluokkaan: yksinomaiseen toimivaltaan, jäsenvaltioiden kanssa jaettuun toimivaltaan ja jäsenvaltioiden toimivaltaa täydentävään.

EU:N YKSINOMAISEEN TOIMIVALTAAN kuuluvissa asioissa ainoastaan unioni voi säätää lakeja ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä. Yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat alat:

 • tulliliitto
 • kilpailulainsäädäntö
 • euromaiden rahapolitiikka
 • meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen osana yhteistä kalastuspolitiikkaa
 • yhteinen kauppapolitiikka

JAETTU TOIMIVALTA ON yleisin EU:n toimivallan muoto. Jaetun toimivallan aloilla sekä unioni että jäsenvaltiot voivat säätää lakeja ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä. Jaettuun toimivaltaan kuuluvat alat:

 • sisämarkkinat
 • osin sosiaalipolitiikka
 • taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
 • maatalous ja kalastus
 • ympäristö

UNIONIN KOLMAS PÄÄTOIMIVALTALUOKKA eli toimivaltaa täydentävä luokka käsittää sellaiset alat, joilla unionilla on toimivalta toteuttaa erilaisia tuki- ja täydennystoimia. Näitä ovat:

 • ihmisten terveyden suojelu ja kohentaminen
 • teollisuus
 • kulttuuri
 • matkailu
 • yleissivistävä koulutus, nuoriso, urheilu ja ammatillinen koulutus
 • pelastuspalvelu
 • hallinnollinen yhteistyö

EUROOPAN UNIONIN ENSISIJAISUUSPERIAATTEEN mukaan EU-oikeudelle tulee antaa soveltamistilanteessa etusija sen kanssa ristiriitaiseen kansalliseen säädökseen nähden.

Takaisin aselakiin, mitä Perussuomalaiset vastustivat? (virallinen Perussuomalaisten julkasuvapaa kannanotto.)

Eduskunta hyväksyi aselain kiristykset – vain
perussuomalaiset vastustivat:

”Tämä heikentää jopa maanpuolustustaitoja”

Eduskunta hyväksyi lopullisesti tänään aselain kiristykset, joilla pannan
täytäntöön EU:n asedirektiivi. Vain perussuomalaisten eduskuntaryhmä
yhtenäisesti vastusti aselain kiristyksiä, joita direktiivi ei edes vaadi.

Keskusta ja kokoomus kaksilla rattailla

Perussuomalaiset ihmettelevät erityisesti sitä, miksi kokoomus ja keskusta
kannattivat tiukennuksia, jotka hankaloittavat reserviläisten,
metsästäjien, ammunnan harrastajien ja asekeräilijöiden asemaa.

– Vihervasemmiston halu äänestää lakiesitysten puolesta, jotka heikentävät
jopa maanpuolustustaitoja, ei meitä hämmästytä. Sen sijaan reserviläisten
ja maanpuolustuksen asialla ratsastavat kokoomus ja keskusta näyttivät
todelliset karvansa ja pettivät puheensa, perussuomalaisten
kansanedustaja *Olli
Immonen *toteaa.

Perussuomalaisilta viisi korjausesitystä

Perussuomalaiset esittivät, että ampuma-aselaki valmistellaan uudelleen
niin, että itselataavan aseen ja suurikapasiteettisen lippaan yhdistelmää
ei siirretä erityisen vaarallisten aseiden luokkaan. Tätä ei direktiivi
vaadi.

Lisäksi perussuomalaiset vaativat, että asekohtaisesta lupamenettelystä
luovutaan asedirektiivin C-kategoriaan (“ilmoituksenvaraiset aseet”)
kuuluvista aseista ja ne siirretään ilmoitusmenettelyn piirin ja ettei
ennen uuden aselain voimaantuloa hankittujen lippaiden hallussapito ole
rangaistavaa.

Perussuomalaiset myös kumoisivat ampuma-aselain taskuasetta koskevan
pykälän ja sekä muuttaisivat lakia niin, että jatkossa ampuma-ase on
mahdollista vaihtaa uuteen ja vastaavaan siten, että vanhan aseluvan ehdot
siirtyvät sellaisenaan uuteen, jos vanhasta aseesta luovutaan uutta
hankittaessa.

”Nyt äänestäjät tietävät, keneen voi luottaa ja keneen ei”

– Esityksemme valitettavasti kaadettiin. Tämä on täysin kaksilla rattailla
pelaamista, sillä entiset hallituspuolueetkin (keskusta, kokoomus, siniset)
olisivat voineet nyt hallituksen kaaduttua tukea hyviä esityksiämme. Näin
ei kuitenkaan käynyt, Immonen lisää.

– Noh, nyt ainakin reserviläiset, ase- ja ampumaharrastajat sekä
metsästäjät tietävät, kenen sanaan voi luottaa ja kenen ei,
hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola huomauttaa.

Kirjoituksesta vastaa

Samppa Granlund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *